Praktijk Zo Z-elf  Sneek Friesland

                             

Ken jij hypnotherapie? hoe snel wil jij van je probleem af?

Kan ik wel in Hypnose denk je?

Wat is dan eigenlijk hypnose & hypnotherapie

Uniek in Friesland, eindelijk een Hypnotherapie Friesland die je van je problemen af helpt.. Je hebt geen probleem, je doet het .. dus..STOP met DOEN

“Hypnose is een staat van menselijk bewustzijn die gepaard gaat met gefocuste aandacht, verminderd bewustzijn van je omgeving en een verhoogde vatbaarheid voor suggestie.” Hoe sterker de emotie, hoe beter we iets onthouden…Want het onbewuste werkt 95% en je bewuste maar 5%

Het is logisch dat je bij het horen van het woord hypnotherapie voornamelijk aan hypnose denkt. We hebben er bijvoorbeeld van gehoord, of we kennen het van TV en optredens. De zogenaamde showhypnose, bijvoorbeeld Rasti Rostelli. Mensen staan op een podium voor publiek vermaak en waar entertainment het belangrijkste is. En dat onderscheid zich direct al met hypnotherapie.

Bij hypnotherapie gaat het om jou!

Showhypnose demonstreert overigens wel heel duidelijk dat door hypnose de lichaamsfuncties en belevingen beïnvloed kunnen worden. De kracht van suggesties wordt duidelijk aangetoond. Zo kun je bijvoorbeeld serieus smullen van een citroen terwijl die erg zoet smaakt. Dit kan door de suggestie die gegeven wordt “die citroen smaakt zoet”.

Bij hypnotherapie wordt het beeld over hypnose echter anders. Via wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat je met hypnotherapie serieuze en effectieve veranderingen te weeg kunt brengen. Zo blijkt uit de media dat hypnotherapie steeds meer wordt toe gepast in ziekenhuizen. Aan de hand van een voorbeeld zal het je wellicht meer duidelijk worden.

Ik zie het soms gewoon niet meer zitten

I.E.M.T (Intergral Eye Movement Therapy)

Integral Eye Movement Therapy (of kortweg IEMT), is ontwikkeld door Andrew T. Austin

Het is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT biedt in veel gevallen een goed resultaat wanneer je hebt te maken met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens (depressie, futloosheid of geestelijke vermoeidheid). IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens om te zetten in betere gevoelens of zelfs te laten verdwijnen. Immers een ander en beter gevoel zorgt vaak dat je ook beter met situaties kun omgaan.

“Ik weet even niet meer hoe het moet”

Het “Sociaal Panorama” is een model ontwikkeld door de sociaal psycholoog Lucas Derks. Hij ontdekte dat mensen zich onbewust hun sociale omgeving weergeven als een landschap, een panorama, een drie dimensionale kaart, waarin relevante personen en groepen een plaats innemen.

Andere mensen projecteren we onbewust op een plaats in onze mentale ruimte. Waar we ze zien, bepaald de kwaliteit van de relatie. Met de toepassing van dit inzicht kunnen sociaal-emotionele problemen van allerlei aard behandeld worden: moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, conflicten in teams, spanningen tussen groepen en volken, gezagsproblemen enz.

Is hypnose ook iets voor mijn kind?

hypnose & kinderen

Onlangs was het op televisie, het is eindelijk wetenschappelijk bewezen dat hypnose bij kinderen zeer effectief is. Natuurlijk was dat mij ervaring ook al.. Maar hoe fijn is het dat de media en de wetenschap er nu ook aandacht aan besteed. Een kind is erg open voor hypnose en de positieve suggesties. En ook in mijn praktijk zie ik dat hypnose een super mooie tool is om te gebruiken voor bijvoorbeeld Faalangst, bedplassen, nagelbijten, gepest worden, niet lekker in je vel zitten..  Is het eng? Nee, zeker niet! Is het net als op de televisie? Nee, dat ook zeker niet.. Maar wat dan wel?