I.E.M.T.

Home Therapieën I.E.M.T.

I.E.M.T

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy en deze methode heeft inmiddels de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

Integral Eye Movement Therapy (of kortweg IEMT), is ontwikkeld door Andrew T. Austin

Het is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

Deze therapie biedt in veel gevallen een goed resultaat wanneer je hebt te maken met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens (depressie, futloosheid of geestelijke vermoeidheid). IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens om te zetten in betere gevoelens. Immers een ander en beter gevoel zorgt vaak dat je ook beter met situaties kun omgaan.

IEMT kan een positieve bijdrage leveren bij het:

#Verminderen of neutraliseren van negatieve emoties, gevoelens en manieren van zijn.
#Loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden
#Doorbreken van blokkades, belemmeringen, verstrikkingen
#Behandeling van trauma’s, post-traumatische stress
#Vermindering van stress gerelateerde klachten
#Weghalen van het fundament onder een depressie
#Negatieve zelfbeeld issues
#Zorgen dat onbewuste toegang tot een probleemstaat niet langer mogelijk is, door bewustmaking van fysiologie
#Wanneer IEMT ingezet wordt heeft dit in de meeste gevallen al heel snel een duidelijk effect. Bij meer chronische en complexe problemen worden ook goede resultaten gehaald maar kan het zijn dat er meer sessies nodig zijn

Voor wie is IEMT niet geschikt?

IEMT kan niet toegepast worden wanneer er bij u sprake is van 1 of meerdere van de onderstaande problemen.

#Bij alle voorkomende oogziektes
#Bij neurologische stoornissen
#Bij iemand met psychotische kenmerken of psychotisch verleden
#Wanneer nog moet worden opgetreden als getuige bij een strafrechtelijk proces
#Wanneer er sprake is van vermijding van het reguliere medische of therapeutische circuit.

De verschillen tussen IEMT en EMDR.

Er wordt mij vaak gevraagd naar de verschillen tussen IEMT en EMDR en dan met name om te weten of IEMT nog van toegevoegde waarde is als iemand al EMDR gedaan heeft.

Onderstaand de belangrijkste verschillen:

Bij IEMT worden meer zintuiglijke systemen bij de verandering betrokken dan bij EMDR. Kalibratie speelt een grote rol. Er kan snel en effectief gewerkt worden, ook omdat de cliënt niet het hele verhaal hoeft te vertellen of te herbeleven.
Bij de ontwikkeling van IEMT is veel onderzoek gedaan naar de patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek. Deze patronen liggen aan de basis van de ontwikkeling van de methodiek. Op basis van die inzichten is er een werkwijze ontstaan voor behandeling van post- traumatische stress en een voor behandeling van depressie.
Alle voorkomende intense emoties en gevoelens kunnen worden behandeld met IEMT.
Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht. Ook kan worden gewerkt met het zelfbeeld.

“Door deze vorm van therapie ben ik van mijn verdriet af.. Ik kon het niet geloven, ik herrinner me het wel.. maar ik kan er zoveel beter mee omgaan! Dank je wel! *Sharon

 Gecertificeerd Officieel IEMT Practitioner

Waarmee kan ik je helpen?

Neem contact op