Sociaal panorama/Familie opstelling

Home Therapieën Sociaal panorama/Familie opstelling

Sociaal panorama dmv familieopstelling

Het “Sociaal Panorama” is een model ontwikkeld door de sociaal psycholoog Lucas Derks. Hij ontdekte dat mensen zich onbewust hun sociale omgeving weergeven als een landschap, een panorama, een drie dimensionale kaart, waarin relevante personen en groepen een plaats innemen.

De plaats en de afstand van de ander tot het imaginaire zelfbeeld bepaalt de relatie met de ander. Zo zal een dierbare in je sociaal panorama meestal dichtbij en helder worden ervaren. En iemand waar je weinig mee hebt zal verder weg ervaren worden. We bezitten voor elke sociale omgeving, waar we bij horen, een apart sociale panorama.

Wat is er mogelijk met het Sociaal Panorama

Allereerst is het mogelijk om je eigen “zelfbeeld”, ik-gevoel te ontdekken in een bepaalde sociale omgeving. Het zelfbeeld geeft namelijk voortdurend onbewust je sociale positie aan. Hoe je jezelf ziet tussen anderen. Dit geeft je de mogelijkheid om na te gaan of dit zelfbeeld in de juiste verhouding staat tot de context. Zelfbeelden zeggen ook iets over de (eventuele belemmerende) overtuigingen die je hebt. Je “eigen plek” bepaalt je zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Verder geeft het werken met het model je de mogelijkheid het sociale panorama van anderen te verbeteren. Het innerlijke sociale panorama ontstaat onbewust, het kan bewust gemaakt worden en het kan worden veranderd. Als je je door iemand geïntimideerd voelt, staat degene die intimiderend is in je sociaal panorama te centraal, groot en/of dichtbij. Je hebt het gevoel dat er op je neer gekeken wordt, dat je klein bent, … Door het beeld van die ander bewust kleiner te maken, verder weg en of minder centraal te plaatsen zal je ook in de werkelijkheid hem of haar “anders zien”.
Sociaal-emotionele problemen
Met dit inzicht kunnen we sociaal-emotionele problemen van allerlei aard (therapeutisch) behandelen. Denk hierbij aan:
• Het creëren van (positief) zelfbeeld
• Rouwverwerking
• Traumaverwerking na bedreiging
• Het verbeteren van (intieme) relaties en/of gezinsverbanden
• Oplossen van conflicten en of spanningen in of tussen teams
• Verbeteren interactie met groepen

 

“Dat was echt heel grappig.. mijn eeuwige frustratie over chocola.. we hebben het in de sessie panorama weg gezet.. en dat was een bijzondere ervaring!” *Astrid

Waarmee kan ik je helpen?

Neem contact op